Příspěvek na paruku od zdravotní pojišťovny


Přišla jste o vlasy z důvodu chemoterapie nebo jiné léčby? Právě pro Vás nabízí některé zdravotní pojišťovny příspěvek na paruku ve výši až 4000 Kč. 

Paruka Vám bude pojišťovnou proplacena zpětně po předložení dokladu o její koupi. 

Příspěvek nabízí jen některé pojišťovny. Výše příspěvku a jeho podmínky se mezi pojišťovnami liší. Příspěvek lze čerpat jednou ročně nebo pouze jednorázově. Níže naleznete seznam pojišťoven, které příspěvek do nabídky zařadily. Rozkliknutím odkazu zobrazíte jednotlivé podmínky. 

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111 - 2000 Kč

OZP - Oborová zdravotní pojišťovna - 207 - 4000 Kč

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205 - 2000 Kč

RBP - Revírní bratrská pokladna - 213  +  Podmínky proplácení a náležitosti dokladů - 1000 Kč

ZPŠ - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209  + Podmínky proplácení a náležitosti dokladů - 4000 Kč

VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna - 201 - 1000 Kč